Kalastus Tornionjoella

Kalastus Tornionjoella

Kalastusta Tornionjoella säädellään vuonna 2010 voimaan tulleella rajajokisopimuksella ja sen kalastussäännöllä. Kalastusta hallinnoivat viranomaiset ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Ruotsissa Havs och Vattenmyndigheten ja Norrbottenin lääninhallitus. Kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä voidaan sopia kalastussäännön 16 pykälän mukaisissa vuotuisissa neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin kesken.

Yleisiä säädöksiä

Meritaimen on rauhoitettu. Kannan suojelemiseksi kaikki saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Varrellisen nostokoukun käyttö on sallittua. Kalastus harrilaudalla tai vastaavalla on kiellettyä.

Kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9.–15.12. lukuun Kilpisjärveä ja Könkämäenon kalastusta koskevia poikkeuksia. Lisäksi mateen kalastus jään päältä koukulla, rysällä ja merralla sekä pilkkiminen on sallittu myös 15.9.–15.12.

Lohen alamitta on 50 cm. Alamittaiset ja talvehtineet lohet on vapautettava elävänä tai kuolleena. Suomen kalastusasetuksesta poiketen harjuksen alamitta on 35 cm myös 67°00′N pohjoispuolella.

Kalastus vapakalastusvälineillä

Lohen vapakalastus alkaa kesäkuun 1. päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00.

Vavalla ja vieheellä kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Sellainen kalastus vapavälineillä, jossa kalan tarttuminen ulkopuolelta on ilmeistä, on kiellettyä. Suun ulkopuolelta tarttunut kala on välittömästi laskettava takaisin veteen. Uutena rajoituksena heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla tapahtuvassa kalastuksessa (spinnfluga) on sallittu käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka kitakoko on enintään 12 mm.

Vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Moottoria ei saa käyttää 200 metriä lähempänä koskialueita.

Luvat vapakalastukseen

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa. Lupa kattaa lohenkalastuksen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla.

Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Vuorokausiluvan hinta on 20 euroa, viikkoluvan 80 euroa ja kausiluvan 160 euroa. Luvalla voi kalastaa koko yhteislupa-alueella. Yhden kunnan alueella voi kalastaa 60 euron hintaisella kausiluvalla. Alle 15-vuotiaat eivät tarvitse lupaa lainkaan ja 15–18 vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan (aikaisemmin ikäraja oli 13 v).

Vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Moottoria ei saa käyttää 200 metriä lähempänä koskialueita.

Kalastus lipolla

Kalastus on sallittu vain kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa. Lohen lippoaminen on sallittu 8.6. – 30.6. Lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Siian ja muiden lajien kalastus lipolla on sallittu 8.6.–14.9. Lisäksi Lapin ELY-keskus on myöntänyt poikkeusluvan siian lippoamisen 1.6 alkaen Suomen puoleisella Kukkolankoskella perinteisen kalastustavan esittelyä varten. Poikkeuslupa on voimassa klo 8-22.

Muun kuin lohen lippoamisessa havas voi olla enintään 0,4 mm vahvuista yksisäikeistä nailonlankaa.

Lue lisää .. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tornionjoella#.WRyrt-TyXoo

Takaisin»