Kalastus Tornionjoella

Kalastus Tornionjoella

Kalastusta Tornionjoella säädellään vuonna 2010 voimaan tulleella rajajokisopimuksella ja sen kalastussäännöllä. Kalastusta hallinnoivat viranomaiset ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Ruotsissa Havs och Vattenmyndigheten ja Norrbottenin lääninhallitus. Kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä voidaan sopia kalastussäännön 16 pykälän mukaisissa vuotuisissa neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin kesken.

Luvat kalastukseen vapakalastusvälineillä

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa-alueen lupa. Lupa kattaa lohenkalastuksen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla.

Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Vuorokausiluvan hinta on 20, viikkoluvan 80 ja kausiluvan 160 euroa. Luvalla voi kalastaa koko yhteislupa-alueella. Yhden kunnan alueella voi kalastaa 60 euron hintaisella kausiluvalla. Alle 13-vuotiaat eivät tarvitse lupaa lainkaan ja 13–18 vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan.

Kalastus vapakalastusvälineillä

Lohen vapakalastus käynnistyy kesäkuun 1 päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00.

Vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Moottoria ei saa käyttää 200 metriä lähempänä koskialueita.

Kalastus lipolla

Kalastus on sallittu vain kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa. Lohen lippoaminen on vuonna 2016 sallittu 15.6. – 30.6. Lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Siian kalastus lipolla vuonna 2016 on sallittu 15.6 - 14.9. Lisäksi Lapin ELY-keskus on myöntänyt poikkeusluvan siian lippoamiseen 1.6.-21.6. väliseksi ajaksi Suomen puoleisella Kukkolankoskella perinteisen kalastustavan esittelyä varten.

Lue lisää https://www.ely-keskus.fi/en_US/web/ely/kalastus-tornionjoella#.V0vX9eRf3oo

Takaisin»